Xây dựng trường mầm non Thị trấn Nam Đàn bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục; đổi mới công tác quản lý, công tác chỉ đạo; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy người học làm trung tâm.